پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دکترصومی رئیس دانشگاه

پیام رادیویی رئیس دانشگاه به مناسبت روز اورژانس

مطالب/ پیام رادیویی رئیس دانشگاه به مناسبت روز اورژانس

                           
      پیام رادیویی رئیس دانشگاه به مناسبت روز اورژانس پیام رادیویی رئیس دانشگاه به مناسبت روز اورژانس
دوشنبه 27 شهريور 1396