يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبان پاسدارن

تماس بیمورد با اورژانس 115, عمل مرگ مرد 75 ساله شد

مطالب/ تماس بیمورد با اورژانس 115, عمل مرگ مرد 75 ساله شد

                           
      تماس بیمورد با اورژانس 115, عمل مرگ مرد 75 ساله شد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: تماس بیمورد با اورژانس 115, منجر به اعزام پایگاه دورتری به محل حادثه تصادفی عابر پیاده ای شد و منجر به مرگ عابر پیاده در دم در بیمارستان شد

پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395