چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبوس و تریلر

برخورد اتوبوس-تریلر, یازده تن را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ برخورد اتوبوس-تریلر, یازده تن را راهی بیمارستان کرد

                           
      برخورد اتوبوس-تریلر, یازده تن را راهی بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:با برخورد خودروی اتوبوس و تریلر در اتوبان تبریز-زنجان, یازده تن راهی بیمارستان شدند

پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395