يکشنبه 6 بهمن 1398 - 30 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمار سکته مغزی

بالگرد اورژانس ناجی بیمار سکته مغزی در شهرستان عجب شیر.

مطالب/ بالگرد اورژانس ناجی بیمار سکته مغزی در شهرستان عجب شیر.

                           
      بالگرد اورژانس ناجی بیمار سکته مغزی در شهرستان عجب شیر. بالگرد اورژانس ناجی بیمار سکته مغزی در شهرستان عجب شیر.
چهارشنبه 22 آذر 1396
بالگرد اورژانس ناجی بیمار خانم 70 ساله دچار فلج یکطرفه (علائم سکته مغزی) در شهرستان هریس روستای ولیلو

مطالب/ بالگرد اورژانس ناجی بیمار خانم 70 ساله دچار فلج یکطرفه (علائم سکته مغزی) در شهرستان هریس روستای ولیلو

                           
      بالگرد اورژانس ناجی بیمار خانم 70 ساله دچار فلج یکطرفه (علائم سکته مغزی) در شهرستان هریس روستای ولیلو صبح امروز بالگرد اورژانس جهت نجات بیمار که دچار سکته مغزی شده بود بطرف روستای ینگیجه هریس به پرواز در آمد
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396