پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با جراحت برادرش

خواهر یازده ساله بدنبال خبر جراحت برادرش, جانش را از دست داد

مطالب/ خواهر یازده ساله بدنبال خبر جراحت برادرش, جانش را از دست داد

                           
      خواهر یازده ساله بدنبال خبر جراحت برادرش, جانش را از دست داد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از مرگ دانش آموز دختر 11 ساله ملکانی در اردوی دانش آموزی خبر داد

دوشنبه 13 ارديبهشت 1395