پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سقوط خودرو سواری

تلاشها برای نجات کودک ده ساله ناکام ماند

مطالب/ تلاشها برای نجات کودک ده ساله ناکام ماند

                           
      تلاشها برای نجات کودک ده ساله ناکام ماند مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: تلاشهای تکنسینهای اورژانس و تیم احیا بیمارستان برای نجات کودک ده ساله که از داخل خودرو آردی غرق شده در سد آلانق مرند, بی نتیجه ماند

چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395