دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با معاون اجرائی اورژانس

جلسه آموزشی با حضور معاون اجرائی اورژانس کشور در تبریز

مطالب/ جلسه آموزشی با حضور معاون اجرائی اورژانس کشور در تبریز

                           
      جلسه آموزشی با حضور معاون اجرائی اورژانس کشور در تبریز جلسه آموزشی با حضور دکتر میعادفر و شرکت ارائه دهنده خدمات و مسئولین شهرستانها, برای آمبولانسهای جدید در سالن اجتماعات مرکز اورژانس تبریز برگزار شد

چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395