سه شنبه 19 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو پژو SD

ترمزی که 4 مصدوم داشت

مطالب/ ترمزی که 4 مصدوم داشت

                           
      ترمزی که 4 مصدوم داشت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربندایمنی توسط تمام سرنشینان و همچنین نشاندن کودکان در صندلی عقب عامل تاثیرگذاری در کاهش صدمات حوادث ترافیکی است

يکشنبه 19 ارديبهشت 1395