چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
  برچسب شده با تمرین و آموزش
مطالب/ اجرای مانور دورمیزی در مرکز اورژانس                            
      رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: اورژانس بایستی آمادگی کامل در کنترل حوادث و بلایای روی داده را داشته باشد

يکشنبه 26 ارديبهشت 1395