پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با اجرای مانور دورمیزی

برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر

مطالب/ برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر

                           
      برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر     با حضور اعضای اصلی چارت مدیریت بحران بیمارستان HICS جلسه آموزشی و مانور دورمیزی در بیمارستان شبستر برگزار شد.
پنجشنبه 6 تير 1398
اجرای مانور دورمیزی در مرکز اورژانس

مطالب/ اجرای مانور دورمیزی در مرکز اورژانس

                           
      اجرای مانور دورمیزی در مرکز اورژانس رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: اورژانس بایستی آمادگی کامل در کنترل حوادث و بلایای روی داده را داشته باشد

يکشنبه 26 ارديبهشت 1395