چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 24 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش مسئولین

همایش مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ همایش مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      همایش مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع مسئولین روابط عمومی گفت: مسئولین روابط عمومی موظف هستند اطلاعات صحیح را ارائه بدهند تا از انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395