دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سه خودرو

برخورد سه خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند

مطالب/ برخورد سه خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند

                           
      برخورد سه خودرو, دو پایگاه اورژانس رو بمحل حادثه کشاند مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:بستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به جلوگیری از صدمات به نقاط حیاتی بدن, سر و سینه میشود
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395