پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دیوار کنار اتوبان

برخورد پراید با دیواره کنار اتوبان پاسداران

مطالب/ برخورد پراید با دیواره کنار اتوبان پاسداران

                           
      برخورد پراید با دیواره کنار اتوبان پاسداران مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: برخورد پراید با دیوار کنار اتوبان پاسداران تبریز, 4 تن را راهی بیمارستان کرد

دوشنبه 3 خرداد 1395