شنبه 23 آذر 1398 - 16 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم 60 ساله

انفجار گازشهری, خانه ای را ویران کرد

مطالب/ انفجار گازشهری, خانه ای را ویران کرد

                           
      انفجار گازشهری, خانه ای را ویران کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از انفجار گاز شهری در روستای دیبکلو شهرستان هریس خبر داد, که سوختگی 50 درصدی خانم 60ساله را بدنبال داشت

دوشنبه 3 خرداد 1395