سه شنبه 11 آذر 1399 - 15 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای دکتر صومی

جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه در حوزه ریاست دانشگاه  تشکیل یافت

مطالب/ جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه در حوزه ریاست دانشگاه تشکیل یافت

                           
      جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه در حوزه ریاست دانشگاه  تشکیل یافت این جلسه از ساعت 8:30مورخه95.3.4 باحضور آقای دکتر صومی رئیس محترم دانشگاه ومعاون های محترم دانشگاه وآقای دکتر رجایی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان وسایر اعضا برگزار گردید.
پنجشنبه 6 خرداد 1395