سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شبکه های بهداشت

آغاز مانور تحت وب بحران  در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ آغاز مانور تحت وب بحران در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      آغاز مانور تحت وب بحران  در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز این مانور به مدت دو روز و با مشارکت فعال اعضا چارت بحران شبکه و بیمارستان ها و هماهنگی EOCدانشگاه برگزار می‌شود.

شنبه 18 اسفند 1397