يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با محیط کار

سقوط مرگبار مرد جوشکار درتبریز

مطالب/ سقوط مرگبار مرد جوشکار درتبریز

                           
      سقوط مرگبار مرد جوشکار درتبریز در محدوده نصف راه مرد ۳۵ساله در اثر سقوط از ارتفاع شش متری در دم جان باخت
دوشنبه 24 مهر 1396