يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه تخصصی

جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه برگزار شد.

مطالب/ جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه برگزار شد.

                           
      جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه برگزار شد. با ارائه گزارش معاونتها و مدیریتهای دانشگاه و تشریح برنامه های آتی جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه ادامه یافت
چهارشنبه 6 شهريور 1398