دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو سواری سمند

واژگونی سمند , جان یک تن را گرفت

مطالب/ واژگونی سمند , جان یک تن را گرفت

                           
      واژگونی سمند , جان یک تن را گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از واژگونی خودرو سواری سمند خبر داد که مرگ یک مرد را بدنبال داشت

دوشنبه 24 خرداد 1395