دوشنبه 28 بهمن 1398 - 22 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه آجر پزی

بازوی قطع شده, بالگرد اورژانس هوائی را به شبستر کشاند

مطالب/ بازوی قطع شده, بالگرد اورژانس هوائی را به شبستر کشاند

                           
      بازوی قطع شده, بالگرد اورژانس هوائی را به شبستر کشاند رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال گیر کردن بازوی مرد 30 ساله در تسمه کارگاه آجر پزی, تکنسینهای پایگاه شرفخانه اعزام و بیمار با بالگرد اورژانس هوائی به تبریز منتقل شد

سه شنبه 8 تير 1395