چهارشنبه 20 فروردين 1399 - 14 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با موتورسیکلت و نیسان

برخورد موتورسیکلت و نیسان,بالگرد اورژانس را به ملکان کشاند

مطالب/ برخورد موتورسیکلت و نیسان,بالگرد اورژانس را به ملکان کشاند

                           
      برخورد موتورسیکلت و نیسان,بالگرد اورژانس را به ملکان کشاند رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: برخورد نیسان و موتورسیکلت و بدنبال آن مصدومیت شدید مرد 19 ساله,بالگرد اورژانس هوائی به بیمارستان ملکان اعزام شد

دوشنبه 14 تير 1395