دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سوار 12 ساله

موتور سوار 12 ساله با بالگرد عازم تبریز شد

مطالب/ موتور سوار 12 ساله با بالگرد عازم تبریز شد

                           
      موتور سوار 12 ساله با بالگرد عازم تبریز شد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال برخورد موتورسیکلت با دیوار در شهر هشترود, موتورسوار 12 ساله بشدت مصدوم شد

شنبه 19 تير 1395