پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس 115 چیرلو

واژگونی نیسان , جان یک تن را گرفت

مطالب/ واژگونی نیسان , جان یک تن را گرفت

                           
      واژگونی نیسان , جان یک تن را گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از واژگونی یک دستگاه نیسان خبر داد که مرگ یک مرد را بدنبال داشت

پنجشنبه 31 تير 1395