شنبه 23 آذر 1398 - 16 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با قره آغاج-میانه

واژگونی پیکان وانت با دو مصدوم

مطالب/ واژگونی پیکان وانت با دو مصدوم

                           
      واژگونی پیکان وانت با دو مصدوم مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی : بدنبال واژگونی پیکان وانت در جاده قره آغاج-میانه, 2 تن بشدت مصدوم شدند

شنبه 2 مرداد 1395