دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تصادف نیسان

تصادف نیسان -موتورسیکلت با یک فوتی ودو مصدوم

مطالب/ تصادف نیسان -موتورسیکلت با یک فوتی ودو مصدوم

                           
      تصادف نیسان -موتورسیکلت با یک فوتی ودو مصدوم تصادف نیسان موتورسیکلت در محور میانه -ترک مصدومیت دونفر وفوت راکب موتورسیکلت را باعث گردید
دوشنبه 5 مهر 1395