يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با پشت زندان

مزاحم تلفنی اورژانس 115، پشت میله های آهنی زندان

مطالب/ مزاحم تلفنی اورژانس 115، پشت میله های آهنی زندان

                           
      مزاحم تلفنی اورژانس 115، پشت میله های آهنی زندان مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: افرادی به جرم سرقت یا به جرم قتل پشت میله های آهنی زندان می افتند, اما کسانی هم هستند که به جرم سرگرمی با طعم مرگ مهمان حصارهای آهنی می شوند

دوشنبه 11 مرداد 1395