يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با علف خردکنی

قطع مچ دست با دستگاه علف خردکنی

مطالب/ قطع مچ دست با دستگاه علف خردکنی

                           
      قطع مچ دست با دستگاه علف خردکنی مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: دستگاه علف خردکنی در روستای ینگجه تیکمه داش, دست بک مرد 43 ساله را قطع کرد

چهارشنبه 13 مرداد 1395