چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با واحد بهبود کیفیت

دومین جلسه Case study

مطالب/ دومین جلسه Case study

                           
      دومین جلسه Case study دومین جلسه Case study در مورخه ۹۶/۱۰/۲۱ با حضور ریاست مرکز دکتر رحمانی وجمعی از کارشناسان عملیاتی و مرکز ارتباطات،پزشکان با همکاری واحد بهبود کیفیت و آموزش مرکز برگزار شد
يکشنبه 24 دي 1396