پنجشنبه 14 فروردين 1399 - 08 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس 115 مهربان

تشکر مصدوم کارگاهی در شهر مهربان از تکنسینهای اورژانس 115

مطالب/ تشکر مصدوم کارگاهی در شهر مهربان از تکنسینهای اورژانس 115

                           
      تشکر مصدوم کارگاهی در شهر مهربان از تکنسینهای اورژانس 115 مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: مصدوم پس از بهبودی بهمراه همکارانش, با حضور در پایگاه اورژانس 115 مهربان, از خدمات تکنسینهای اورژانس تقدیر و تشکر کرد

پنجشنبه 21 مرداد 1395