سه شنبه 29 بهمن 1398 - 23 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان صحرائی خداآفرین

بالگرد اورژانس هوائی به بیمارستان صحرائی خداآفرین اعزام شد

مطالب/ بالگرد اورژانس هوائی به بیمارستان صحرائی خداآفرین اعزام شد

                           
      بالگرد اورژانس هوائی به بیمارستان صحرائی خداآفرین اعزام شد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: در اولین روز افتتاح بیمارستان صحرائی , بالگرد اورژانس هوائی به شهرستان خداآفرین اعزام شد

سه شنبه 26 مرداد 1395