سه شنبه 19 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ابوعلی سینا

۱ شهریور ولادت دانشمند و طبیب برجسته ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک

مطالب/ ۱ شهریور ولادت دانشمند و طبیب برجسته ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک

                           
      ۱ شهریور ولادت دانشمند و طبیب برجسته ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک شهریور ولادت دانشمند و طبیب برجسته ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک

بر جامعه پزشکی مبارک باد

دوشنبه 1 شهريور 1395