يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم 24 ساله

بالگرد اورژانس هوائی به سمت هشترود پرواز کرد

مطالب/ بالگرد اورژانس هوائی به سمت هشترود پرواز کرد

                           
      بالگرد اورژانس هوائی به سمت هشترود پرواز کرد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بالگرد اورژانس هوائی برای انتقال خانم 24 ساله عازم شهرستان هشترود شد

چهارشنبه 3 شهريور 1395