چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 26 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم 24 ساله

بالگرد اورژانس هوائی به سمت هشترود پرواز کرد

مطالب/ بالگرد اورژانس هوائی به سمت هشترود پرواز کرد

                           
      بالگرد اورژانس هوائی به سمت هشترود پرواز کرد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بالگرد اورژانس هوائی برای انتقال خانم 24 ساله عازم شهرستان هشترود شد

چهارشنبه 3 شهريور 1395