سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394     |     کد : 1674

دوره های PHTlS در تبریز برگزار میشود

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: برای 450 تن از کارشناسان فوریتهای پزشکی از 56 دانشگاه علوم پزشکی کشور, دوره های PHTLS با رویکرد تربیت مربی در تبریز برگزار میشود

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: برای 450 تن از کارشناسان فوریتهای پزشکی از 56 دانشگاه علوم پزشکی کشور, دوره های PHTLS با رویکرد تربیت مربی در تبریز برگزار میشود.
دکتر رجائی گفت: دوره های حمایتهای پایه تروما در پیش بیمارستانی با رویکرد تربیت مربی برای 450 تن ازکارشناسان فوریتهای پزشکی از فردا سه شنبه مورخه 1394/08/19 در تبریز با حضور اساتید متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی, در تبریز برگزار میشود.
وی گفت:این دوره های دو روزه با عنایت به تدوین طرح رتبه بندی پرسنل مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در تبریز برگزار میشود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: هدف از این دوره ها , برگزاری جامع حمایتهای پایه تروما در پیش بیمارستانی و تربیت مربی برای اموزش به دیگر پرسنل فوریتهای پزشکی کشور است تا در طرح رتبه بندی, اموزشها یکسان سازی شده باشد.
دکتر رجائی افزود: این دوره ها بصورت مداوم و برنامه زمانی مشخص و دعوت از کارشناسان منتخب فوریتهای پزشکی 56 دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا خواهد شد.


نوشته شده در   دوشنبه 18 آبان 1394  توسط   حبیب حسینقلی زاده   
بازگشت