جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با تجهیزات پزشکی

دوره توجیهی یک روزه راه اندازی مرکز تعمیر وآزمون عملکرد تجهیزات پزشکی

مطالب/ دوره توجیهی یک روزه راه اندازی مرکز تعمیر وآزمون عملکرد تجهیزات پزشکی

                           
      دوره توجیهی یک روزه راه اندازی مرکز تعمیر وآزمون عملکرد تجهیزات پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی و کارشناسان قطبهای نه گانه سازمان اورژانس کشور در تبریزبرگزارشد
پنجشنبه 7 تير 1397