پنجشنبه 23 آبان 1398 - 16 ربيع الأول 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پژو-آردی

سانحه رانندگی درمحوربناب ملکان با یک کشته وچهارمصدوم

مطالب/ سانحه رانندگی درمحوربناب ملکان با یک کشته وچهارمصدوم

                           
      سانحه رانندگی درمحوربناب ملکان با یک کشته وچهارمصدوم
در سه سانحه رانندگی 2نفرجان باختند و 8نفرتوسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند

شنبه 7 اسفند 1395