يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با گرامیداشت سالروز اورژانس

رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریت های پزشکی در تبریز برگزار گردید

مطالب/ رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریت های پزشکی در تبریز برگزار گردید

                           
      رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریت های پزشکی در تبریز برگزار گردید به مناسبت گرامیداشت سالروز اورژانس، رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریتهای پزشکی در سطح شهر تبریز به منظور نمایش تجهیزات و توانمندی های این مرکز برگزار شد
پنجشنبه 30 شهريور 1396
رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریت های پزشکی در تبریز برگزار گردید

مطالب/ رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریت های پزشکی در تبریز برگزار گردید

                           
      رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریت های پزشکی در تبریز برگزار گردید به مناسبت گرامیداشت سالروز اورژانس، رژه ناوگان خودرویی مرکز فوریتهای پزشکی در سطح شهر تبریز به منظور نمایش تجهیزات و توانمندی های این مرکز برگزار شد
پنجشنبه 30 شهريور 1396