شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سازمان اورژانس کشوری

راه اندازی اورژانس ریلی در استان آذربایجان شرقی

مطالب/ راه اندازی اورژانس ریلی در استان آذربایجان شرقی

                           
      راه اندازی اورژانس ریلی در استان آذربایجان شرقی طبق تفاهم نامه سازمان اورژانس کشور و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اورژانس ریلی در استان راه اندازی می شود.
دوشنبه 6 آبان 1398
دیدار  مسئولین عالی سازمان اورژانس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بازدید  از مرکز اورژانس دانشگاه

مطالب/ دیدار مسئولین عالی سازمان اورژانس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بازدید از مرکز اورژانس دانشگاه

                           
      دیدار  مسئولین عالی سازمان اورژانس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بازدید  از مرکز اورژانس دانشگاه دیدار مسئولین عالی سازمان اورژانس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بازدید از مرکز اورژانس دانشگاه
پنجشنبه 6 دي 1397