شنبه 3 اسفند 1398 - 27 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بروز انفجار

تست نشت گاز شهری, سه تن را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ تست نشت گاز شهری, سه تن را راهی بیمارستان کرد

                           
      تست نشت گاز شهری, سه تن را راهی بیمارستان کرد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال تست گاز شهری منزل مسکونی در تبریز و بروز انفجار, سه تن دچار سوختگی ناشی از انفجار شدند

دوشنبه 24 خرداد 1395